Trang chủ » QUY CHUẨN QCVN 33:2019/BTTTT
Quy chuẩn QCVN-39-2019 về lắp đặt mạng viễn thông ngoại vi

QUY CHUẨN QCVN 33:2019/BTTTT

GOAT Tải file PDF Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT. Đây là văn kiện tiêu chuẩn về “lắp đặt mạng cáp ngoại vi” dùng trong quá trình lắp đặt nắp bể cáp thông tin-điện lực-viễn thông. File đã tải lên Driver, các bạn vui lòng tải về để sử dụng.

* Lưu ý: Link tải tài liệu ở cuối bài viết Xem thêm:

Khái quát về văn kiện Quy chuẩn QCVN 33:2019

QCVN 33:2019/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 nhằm thay thế cho thay thế QCVN 33:2011/BTTTT

Bộ quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT “LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG” gồm 5 phần:

  1.  QUY ĐỊNH CHUNG
  2.  QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
  3.  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
  4.  TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
  5.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lời giới thiệu

Quy định chung

QCVN 33:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và các thiết bị phụ trợ, nhằm bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho mạng cáp, đồng thời bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng mạng cáp, người dân sinh hoạt, cư trú trong khu vực mạng cáp cũng như đáp ứng các yêu cầu về quản lý và mỹ quan công trình, đô thị. Quy chuẩn này không áp dụng đối với các tuyến cáp quang, cáp đồng thả biển.

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý, thiết lập, vận hành khai thác mạng viễn thông tại Việt Nam.

Tải về File PDF Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Dưới đây là Văn bản chi tiết về QCVN 33:2019/BTTTT. Bạn hoàn toàn có thể tải về và tham khảo miễn phí!! Nguồn sưu tầm: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện Tổng hợp và chỉnh sửa: Nắp hố ga GOAT  Tải file PDF Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTTTại đây

 

Shopping Cart