Chứng nhận chất lượng GOAT

Toàn bộ dòng sản phẩm được sản xuất theo các tiêu chuẩn sau: EN 124-2: 2015: Song chắn rác, nắp hố ga và các sản phẩm liên quan dành cho các khu vực xe cộ và người đi bộ được làm bằng gang EN 124-5: 2015: Song chắn rác, nắp hố ga và các sản […]

Chứng nhận chất lượng GOAT Read More »