TCVN 10333-3-2014 về vật liệu nhựa nhiệt rắn cốt sợi thủy tinh

GOAT Tải file PDF TCVN 10304:2014. Đây là văn kiện tiêu chuẩn về vật liệu composite dùng trong quá trình sản xuất nắp hố ga. File đã tải lên Driver, các bạn vui lòng tải về để sử dụng. * Lưu ý: Link tải tài liệu ở cuối bài viết Khái quát về văn kiện […]

TCVN 10333-3-2014 về vật liệu nhựa nhiệt rắn cốt sợi thủy tinh Read More »