Trang chủ » Tiêu chuẩn: TCVN 3902:1984 – Cho vật đúc gang xám

Tiêu chuẩn: TCVN 3902:1984 – Cho vật đúc gang xám

Tiêu chuẩn 3902:1984 là tiêu chuẩn áp dụng cho các vật đúc bằng gang đúc như nắp hố ga, song chắn rác,… trong đó quy định những phương pháp xác định các yếu tố cơ bản của tổ chức tế vi vật đúc bằng gang xám (Graphít tấm), gang graphit cầu (Graphit cầu) về Graphit, về Péclít, về cùng tinh Phốt-phit và về Xêmen tit.

Tổ chức tế vi của vật đúc bằng gang xám và gang graphit cần được đánh giá theo các cấp, so sánh với các thang tiêu chuẩn tương ứng trong tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các vật đúc bằng các loại gang có các tính chất vật lý đặc biệt, cũng như các loại gang được đúc hoặc nhiệt luyện bằng các phương pháp đặc biệt.

Xem thêm:

>> TCVN:10333-3:2014 – Hiệp hội bê tông Việt Nam biên soạn

>> Báo giá nắp hố ga gang

>> Báo giá nắp hố ga Composite

Giới thiệu chung về TCVN 3902:1984

“TCVN 3902:1984 do Viện Công nghệ — Bộ Co khí và Luyện kim biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay Ià Bộ Khoa học và Công Nghệ) ban hânh. Tiêu chuån này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuån Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/ND-CP ngày 1/8/2007 cùa Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”

 

TCVN 3902:1984 là tài liệu tra cứu dành cho các kỹ sư chuyên ngành, sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước và các cán bộ công nhân kỹ thuật vận hành nhà máy.

Trọng tâm của Văn kiện này là giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc áp dụng các vật đúc từ gang xámgang graphit cầu đạt chất lượng.

Nguồn:  CỔNG THÔNG TIN TIÊU CHUẨN VN

Vui lòng click vào để tải về:

TCVN 3902:1984 dành cho vật đúc gang xám và gang cầu.pdf

Xem thêm báo giá

Ứng dụng của gang cầu trong các ngành công nghiệp sản xuất

Trên đây là nội dung và đường link tải về Văn bản đầy đủ của TCVN 3902:1984 bản full . Hy vọng qua tài liệu này sẽ giúp bạn khám phá được kiến thức đầy đủ nhất trong ngành. Công ty GOAT chúc các bạn thành công!

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Shopping Cart